Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Adamowicz

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Numer aktu: 1

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: