Akty prawne

Ogłoszono przez Grzegorz Adamowicz

Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Numer aktu: Uchwała XXXVI/730/14

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: